Home » Archives by category » वार्षिक विज्ञापनदाताहरु

वेबसाइटको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन ।

आकर्षक वेब पेज डिजाइन । सीएमएस बेसको वेबसाइट भएकाले अपडेट गर्न सजिलो । भीपीएस आधारित सर्भरमा होस्टिङ हुनाले डाटाको सुरक्षा । डोमेन नाम रजिष्ट्रेशन ।

प्रकाशक/प्रधान सम्पादक : केबी मसाल | सम्पादक : टिका बस्नेत | कार्यालय : घोराही – ११, जानकी टोल घोराही, दाङ
फोन : ०८२–५६१५०५, ५६२४७० | फ्याक्स : ०८२–५६१६११ | इमेल : raptiweekly@gmail.com