वेबसाइटको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन ।

cit-nepal

आकर्षक वेब पेज डिजाइन ।
सीएमएस बेसको वेबसाइट भएकाले अपडेट गर्न सजिलो ।
भीपीएस आधारित सर्भरमा होस्टिङ हुनाले डाटाको सुरक्षा ।
डोमेन नाम रजिष्ट्रेशन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

प्रकाशक/प्रधान सम्पादक : केबी मसाल | सम्पादक : टिका बस्नेत | कार्यालय : घोराही – ११, जानकी टोल घोराही, दाङ
फोन : ०८२–५६१५०५, ५६२४७० | फ्याक्स : ०८२–५६१६११ | इमेल : raptiweekly@gmail.com